نمایشگاه اگروفود 98 تهران

شرکت پویا صنعت تکسان شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی آگروفود تهرا ...

1398/03/22 ادامه
عضویت در اتاق بازرگانی , صنایع, معادن و کشاورزی تهران

شرکت پویا صنعت تکسان با توجه به نیاز این شرکت در توسعه صادرات انواع دستگاه های سیل القایی ...

1397/10/30 ادامه
نمایشگاه بیست و پنجم چاپ و بسته بندی

شرکت پویا صنعت تکسان شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته ب ...

1397/09/29 ادامه
شرکت در بیست و چهارمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران 22 تا 25 آذر نودو شش

شرکت پویا صنعت تکسان شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته ب ...

1396/09/16 ادامه
شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران 5 تا 8 دی 95 در س ...

شرکت پویا صنعت تکسان شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته ب ...

1395/09/23 ادامه
نمایشگاه بین المللی آگروفود تهران 2 تا 5 خرداد 96

شرکت پویا صنعت تکسان اولین تولید کننده دستگاه های سیل القایی هوا خنک پر سرعت با استاندارد ...

1395/04/01 ادامه
عضویت در انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران

شرکت پویا صنعت تکسان در تاریخ دی ماه نود و چهار توانست به عضویت انجمن ماشین سازان صنایع غذ ...

1395/03/26 ادامه
نمایشگاه بین المللی آگروفود تهران 5 تا 9 خرداد 94

شرکت پویا صنعت تکسان شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی آگروفود تهرا ...

1394/04/11 ادامه
نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران 6 تا 9 دی 93

شرکت پویا صنعت تکسان شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته ب ...

1393/09/27 ادامه
نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران 3 تا 6 مهر ماه

شرکت پویا صنعت تکسان شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ...

1393/06/22 ادامه
نمایشگاه بین المللی آگروفود تهران 9 تا 12 خرداد 93

شرکت پویا صنعت تکسان شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی آگروفود تهرا ...

1393/03/08 ادامه
نمایشگاه بین المللی شوینده و بهداشتی تهران

شرکت پویا صنعت تکسان شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی شوینده و بهد ...

1393/02/30 ادامه